• تماس ما
  • 013-32118283 - 09378544539
  • ایمیل ما
  • info@prkiran.com
  • آدرس ما
  • رشت - چهار راه گلسار-ابتدای بلوار انصاری - ساختمان البرز - واحد ۱۰

آموزش

کلاس های ما در دسته کاردانی به کارشناسی رشته کامپیوتر

تخصصی سخت افزار - معماری کامپیوتر

تخصصی سخت افزار - معماری کامپیوتر

مدت زمان : 20 ساعت
هزینه دوره: 2184000 ریال
اطلاعات بیشتر و ثبت نام

تخصصی سخت افراز - تحلیل مدار های الکتریکی

مشترک -مدار منطقی

مشترک -مدار منطقی

مدت زمان : 20 ساعت
هزینه دوره: 2184000 ریال
اطلاعات بیشتر و ثبت نام

عمومی - ادبیات

عمومی - ادبیات

مدت زمان : 20 ساعت
هزینه دوره: 1344000 ریال
اطلاعات بیشتر و ثبت نام

عمومی - زبان خارجی

عمومی - زبان خارجی

مدت زمان : 20 ساعت
هزینه دوره: 1344000 ریال
اطلاعات بیشتر و ثبت نام

عمومی - معارف اسلامی

عمومی - معارف اسلامی

مدت زمان : 20 ساعت
هزینه دوره: 1344000 ریال
اطلاعات بیشتر و ثبت نام

مشترک - ریاضی و آمار

مشترک - ریاضی و آمار

مدت زمان : 20 ساعت
هزینه دوره: 2184000 ریال
اطلاعات بیشتر و ثبت نام

مشترک - زبان تخصصی

مشترک - زبان تخصصی

مدت زمان : 12 ساعت
هزینه دوره: 1848000 ریال
اطلاعات بیشتر و ثبت نام

تخصصی سخت افزار - تحلیل مدارهای الکترونیکی

مشترک - برنامه سازی کامپبوتر

مشترک - برنامه سازی کامپبوتر

مدت زمان : 20 ساعت
هزینه دوره: 2184000 ریال
اطلاعات بیشتر و ثبت نام

تخصصی نرم افزار - ذخیره و بازیابی اطلاعات

تخصصی نرم افزار - سیستم عامل

تخصصی نرم افزار - سیستم عامل

مدت زمان : 20 ساعت
هزینه دوره: 2184000 ریال
اطلاعات بیشتر و ثبت نام

تخصصی نرم افزار - ساختمان داده ها

تخصصی نرم افزار - ساختمان داده ها

مدت زمان : 20 ساعت
هزینه دوره: 2184000 ریال
اطلاعات بیشتر و ثبت نام