• تماس ما
  • 013-32118283 - 09378544539
  • ایمیل ما
  • info@prkiran.com
  • آدرس ما
  • رشت - چهار راه گلسار-ابتدای بلوار انصاری - ساختمان البرز - واحد ۱۰

آموزش

کلاس های ما در دسته تیزهوشان و نمونه دولتی

ریاضی تیزهوشان و نمونه دولتی

ریاضی تیزهوشان و نمونه دولتی

مدت زمان : 40 ساعت
هزینه دوره: 13440000 ریال
اطلاعات بیشتر و ثبت نام

علوم تیزهوشان و نمونه دولتی

علوم تیزهوشان و نمونه دولتی

مدت زمان : 40 ساعت
هزینه دوره: 13440000 ریال
اطلاعات بیشتر و ثبت نام

ادبیات تیزهوشان و نمونه دولتی

ادبیات تیزهوشان و نمونه دولتی

مدت زمان : 40 ساعت
هزینه دوره: 13440000 ریال
اطلاعات بیشتر و ثبت نام

هوش تیزهوشان و نمونه دولتی

هوش تیزهوشان و نمونه دولتی

مدت زمان : 40 ساعت
هزینه دوره: 13440000 ریال
اطلاعات بیشتر و ثبت نام

پیام های آسمانی و قرآن تیزهوشان و نمونه دولتی

مطالعات اجتماعی تیزهوشان و نمونه دولتی