• تماس ما
  • 013-32118283 - 09378544539
  • ایمیل ما
  • info@prkiran.com
  • آدرس ما
  • رشت - چهار راه گلسار-ابتدای بلوار انصاری - ساختمان البرز - واحد ۱۰

آموزش

کلاس های ما در دسته المپیاد علمی

المپیاد شیمی

المپیاد شیمی

مدت زمان : 60 ساعت
هزینه دوره: 20160000 ریال
اطلاعات بیشتر و ثبت نام

المپیاد فیزیک

المپیاد فیزیک

مدت زمان : 60 ساعت
هزینه دوره: 20160000 ریال
اطلاعات بیشتر و ثبت نام

المپیاد نجوم

المپیاد نجوم

مدت زمان : 60 ساعت
هزینه دوره: 20160000 ریال
اطلاعات بیشتر و ثبت نام

المپیاد کامپیوتر

المپیاد کامپیوتر

مدت زمان : 60 ساعت
هزینه دوره: 20160000 ریال
اطلاعات بیشتر و ثبت نام

المپیاد زیست شناسی

المپیاد زیست شناسی

مدت زمان : 60 ساعت
هزینه دوره: 20160000 ریال
اطلاعات بیشتر و ثبت نام

المپیاد ریاضی

المپیاد ریاضی

مدت زمان : 60 ساعت
هزینه دوره: 20160000 ریال
اطلاعات بیشتر و ثبت نام

المپیاد ادبیات

المپیاد ادبیات

مدت زمان : 60 ساعت
هزینه دوره: 20160000 ریال
اطلاعات بیشتر و ثبت نام