• تماس ما
  • 013-32118283 - 09378544539
  • ایمیل ما
  • info@prkiran.com
  • آدرس ما
  • رشت - چهار راه گلسار-ابتدای بلوار انصاری - ساختمان البرز - واحد ۱۰

آموزش

کلاس های ما در دسته ریاضی و خلاقیت کودک و نوجوان

چرتکه ترم 2 | UCMAS LEVEL 2

چرتکه ترم 2 | UCMAS LEVEL 2

مدت زمان : 15 ساعت
هزینه دوره: 1800000 ریال
اطلاعات بیشتر و ثبت نام

خصوصی چرتکه ترم 1 | UCMAS LEVEL 1 Personal

خصوصی چرتکه ترم 1 | UCMAS LEVEL 1 Personal

مدت زمان : 15 ساعت
هزینه دوره: 3600000 ریال
اطلاعات بیشتر و ثبت نام

خصوصی چرتکه ترم 2 | UCMAS LEVEL 2 Personal

خصوصی چرتکه ترم 2 | UCMAS LEVEL 2 Personal

مدت زمان : 15 ساعت
هزینه دوره: 3600000 ریال
اطلاعات بیشتر و ثبت نام

خصوصی چرتکه ترم 3 | UCMAS LEVEL 3 Personal

خصوصی چرتکه ترم 3 | UCMAS LEVEL 3 Personal

مدت زمان : 15 ساعت
هزینه دوره: 3600000 ریال
اطلاعات بیشتر و ثبت نام

خصوصی چرتکه ترم 4 | UCMAS LEVEL 4 Personal

خصوصی چرتکه ترم 4 | UCMAS LEVEL 4 Personal

مدت زمان : 15 ساعت
هزینه دوره: 3600000 ریال
اطلاعات بیشتر و ثبت نام

خصوصی چرتکه ترم 5 | UCMAS LEVEL 5 Personal

خصوصی چرتکه ترم 5 | UCMAS LEVEL 5 Personal

مدت زمان : 15 ساعت
هزینه دوره: 3600000 ریال
اطلاعات بیشتر و ثبت نام

چرتکه ترم 1 | UCMAS LEVEL 1

چرتکه ترم 1 | UCMAS LEVEL 1

مدت زمان : 15 ساعت
هزینه دوره: 1800000 ریال
اطلاعات بیشتر و ثبت نام

چرتکه ترم 3 | UCMAS LEVEL 3

چرتکه ترم 3 | UCMAS LEVEL 3

مدت زمان : 15 ساعت
هزینه دوره: 1800000 ریال
اطلاعات بیشتر و ثبت نام

چرتکه ترم 4 | UCMAS LEVEL 4

چرتکه ترم 4 | UCMAS LEVEL 4

مدت زمان : 15 ساعت
هزینه دوره: 1800000 ریال
اطلاعات بیشتر و ثبت نام

چرتکه ترم 5 | UCMAS LEVEL 5

چرتکه ترم 5 | UCMAS LEVEL 5

مدت زمان : 15 ساعت
هزینه دوره: 1800000 ریال
اطلاعات بیشتر و ثبت نام