• تماس ما
  • 013-32118283 - 09378544539
  • ایمیل ما
  • info@prkiran.com
  • آدرس ما
  • رشت - چهار راه گلسار-ابتدای بلوار انصاری - ساختمان البرز - واحد ۱۰

آموزش

کلاس های ما در دسته رباتیک سطح دوم

رباتیک دبستانی - ترم ششم

رباتیک دبستانی - ترم ششم

مدت زمان : 18 ساعت
هزینه دوره: 4368000 ریال
اطلاعات بیشتر و ثبت نام

رباتیک دبستانی - ترم پنجم

رباتیک دبستانی - ترم پنجم

مدت زمان : 18 ساعت
هزینه دوره: 4368000 ریال
اطلاعات بیشتر و ثبت نام

رباتیک دبستانی - ترم چهارم

رباتیک دبستانی - ترم چهارم

مدت زمان : 18 ساعت
هزینه دوره: 4368000 ریال
اطلاعات بیشتر و ثبت نام

رباتیک دبستانی - ترم سوم

رباتیک دبستانی - ترم سوم

مدت زمان : 18 ساعت
هزینه دوره: 4368000 ریال
اطلاعات بیشتر و ثبت نام

رباتیک دبستانی - ترم دوم

رباتیک دبستانی - ترم دوم

مدت زمان : 18 ساعت
هزینه دوره: 4368000 ریال
اطلاعات بیشتر و ثبت نام

رباتیک دبستانی - ترم اول

رباتیک دبستانی - ترم اول

مدت زمان : 18 ساعت
هزینه دوره: 4368000 ریال
اطلاعات بیشتر و ثبت نام