• تماس ما
  • 01332118283
  • ایمیل ما
  • info@prkiran.com
  • آدرس ما
  • رشت - چهار راه گلسار-ابتدای بلوار انصاری - ساختمان البرز - واحد ۱۰

آموزش

کلاس های ما در دسته مهارت های هفتگانه ICDL

ICDL مقدماتی و پیشرفته

ICDL مقدماتی و پیشرفته

مدت زمان : 130 ساعت
هزینه دوره: 17424000 ریال
اطلاعات بیشتر و ثبت نام

اکسل مقدماتی

اکسل مقدماتی

مدت زمان : 26 ساعت
هزینه دوره: 5000000 ریال
هزینه آزمون مجازی: 300000 ریال
اطلاعات بیشتر و ثبت نام

ICDL مقدماتی و پیشرفته (ویژه متقاضیان استخدام و کارمندان محترم شهرداری ها و استانداری های سراسر کشور)

ICDL مقدماتی و پیشرفته(با تخفیف ویژه متقاضیان استخدام وزارت ورزش و جوانان سراسر کشور)

ICDL مقدماتی و پیشرفته(با تخفیف ویژه متقاضیان استخدام سازمان اداری و استخدامی سراسر کشور)

ICDL مقدماتی و پیشرفته(با تخفیف ویژه متقاضیان استخدام سازمان ملی بهره وری ایران سراسر کشور)

ICDL مقدماتی و پیشرفته(با تخفیف ویژه متقاضیان استخدام سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور سراسر کشور)

ICDL مقدماتی و پیشرفته(با تخفیف ویژه متقاضیان استخدام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سراسر کشور)

ICDL مقدماتی و پیشرفته(با تخفیف ویژه متقاضیان استخدام شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران (مادر تخصصی) سراسر کشور)

ICDL مقدماتی و پیشرفته(با تخفیف ویژه متقاضیان استخدام سازمان ملی استاندارد سراسر کشور)

ICDL مقدماتی و پیشرفته(با تخفیف ویژه متقاضیان استخدام سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی سراسر کشور)

ICDL مقدماتی و پیشرفته(با تخفیف ویژه متقاضیان استخدام سازمان حفاظت محیط زیست سراسر کشور)

ICDL مقدماتی و پیشرفته(با تخفیف ویژه متقاضیان استخدام سازمان حسابرسی سراسر کشور)

ICDL مقدماتی و پیشرفته(با تخفیف ویژه متقاضیان استخدام سازمان حسابرسی سراسر کشور)

مدت زمان : 130 ساعت
هزینه دوره: 17424000 ریال
هزینه آزمون مجازی: 2100000 ریال
اطلاعات بیشتر و ثبت نام

ICDL مقدماتی و پیشرفته(با تخفیف ویژه متقاضیان استخدام سازمان پزشکی قانونی سراسر کشور)

ICDL مقدماتی و پیشرفته(با تخفیف ویژه متقاضیان استخدام سازمان بهزیستی سراسر کشور)

ICDL مقدماتی و پیشرفته(با تخفیف ویژه متقاضیان استخدام سازمان بهزیستی سراسر کشور)

مدت زمان : 130 ساعت
هزینه دوره: 17424000 ریال
هزینه آزمون مجازی: 2100000 ریال
اطلاعات بیشتر و ثبت نام

ICDL مقدماتی و پیشرفته(با تخفیف ویژه متقاضیان استخدام سازمان برنامه و بودجه سراسر کشور)

ICDL مقدماتی و پیشرفته(با تخفیف ویژه متقاضیان استخدام سازمان انتقال خون ایران سراسر کشور)

ICDL مقدماتی و پیشرفته(با تخفیف ویژه متقاضیان استخدام حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی سراسر کشور)

ICDL مقدماتی و پیشرفته(با تخفیف ویژه متقاضیان استخدام پست بانک ایران سراسر کشور)

ICDL مقدماتی و پیشرفته(با تخفیف ویژه متقاضیان استخدام پست بانک ایران سراسر کشور)

مدت زمان : 130 ساعت
هزینه دوره: 17424000 ریال
هزینه آزمون مجازی: 2100000 ریال
اطلاعات بیشتر و ثبت نام

ICDL مقدماتی و پیشرفته(با تخفیف ویژه متقاضیان استخدام بانک توسعه تعاون سراسر کشور)

اکسل پیشرفته

اکسل پیشرفته

مدت زمان : 60 ساعت
هزینه دوره: 8000000 ریال
هزینه آزمون مجازی: 3200000 ریال
اطلاعات بیشتر و ثبت نام

ICDL مقدماتی و پیشرفته (ویژه متقاضیان استخدام وزارت کشور)

ICDL مقدماتی و پیشرفته (ویژه متقاضیان استخدام وزارت کشور)

مدت زمان : 130 ساعت
هزینه دوره: 17424000 ریال
هزینه آزمون مجازی: 2100000 ریال
اطلاعات بیشتر و ثبت نام

ICDL مقدماتی و پیشرفته(با تخفیف ویژه کارمندان دولت و متقاضیان آزمون استخدامی متمركز دستگاههاي اجرايي سراسر کشور)

ICDL مقدماتی و پیشرفته(با تخفیف ویژه متقاضیان استخدام تامین اجتماعی سراسر کشور)

ICDL مقدماتی و پیشرفته(با تخفیف ویژه متقاضیان استخدام تامین اجتماعی سراسر کشور)

مدت زمان : 130 ساعت
هزینه دوره: 17424000 ریال
هزینه آزمون مجازی: 2100000 ریال
اطلاعات بیشتر و ثبت نام

ICDL مقدماتی و پیشرفته(با تخفیف ویژه متقاضیان استخدام در سازمان قضایی نیروهای مسلح سراسر کشور)

ICDL مقدماتی و پیشرفته(با تخفیف ویژه متقاضیان استخدام سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی سراسر کشور)

ICDL مقدماتی و پیشرفته(با تخفیف ویژه متقاضیان استخدام وزارت نيرو سراسر کشور)

ICDL مقدماتی و پیشرفته(با تخفیف ویژه متقاضیان استخدام وزارت نيرو سراسر کشور)

مدت زمان : 130 ساعت
هزینه دوره: 17424000 ریال
هزینه آزمون مجازی: 2100000 ریال
اطلاعات بیشتر و ثبت نام

ICDL مقدماتی و پیشرفته(با تخفیف ویژه متقاضیان استخدام سازمان ثبت اسناد و املاک و ثبت احوال سراسر کشور )

ICDL مقدماتی و پیشرفته(با تخفیف ویژه متقاضیان استخدام شركت سهامي بيمه ايران سراسر کشور)

ICDL مقدماتی و پیشرفته(با تخفیف ویژه متقاضیان استخدام سازمان امور عشاير ايران)

ICDL مقدماتی و پیشرفته(با تخفیف ویژه متقاضیان استخدام سازمان امور عشاير ايران)

مدت زمان : 130 ساعت
هزینه دوره: 17424000 ریال
هزینه آزمون مجازی: 2100000 ریال
اطلاعات بیشتر و ثبت نام

ICDL مقدماتی و پیشرفته(با تخفیف ویژه متقاضیان استخدام شركت سهامي مديريت منابع آب ايران سراسر کشور)

ICDL مقدماتی و پیشرفته(با تخفیف ویژه متقاضیان استخدام سازمان دامپزشکی سراسر کشور)

ICDL مقدماتی و پیشرفته(با تخفیف ویژه متقاضیان استخدام وزارت جهاد کشاورزی سراسر کشور)

ICDL مقدماتی و پیشرفته(با تخفیف ویژه متقاضیان استخدام شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور(مادر تخصصي))

ICDL مقدماتی و پیشرفته(با تخفیف ویژه متقاضیان استخدام سازمان هواشناسی کشور)

ICDL مقدماتی و پیشرفته(با تخفیف ویژه متقاضیان استخدام سازمان هواشناسی کشور)

مدت زمان : 130 ساعت
هزینه دوره: 17424000 ریال
هزینه آزمون مجازی: 2100000 ریال
اطلاعات بیشتر و ثبت نام

ICDL مقدماتی و پیشرفته(با تخفیف ویژه متقاضیان استخدام سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور)

ICDL مقدماتی و پیشرفته(با تخفیف ویژه متقاضیان استخدام سازمان ملی بهره وری ایران)

ICDL مقدماتی و پیشرفته(با تخفیف ویژه متقاضیان استخدام سازمان ملی بهره وری ایران)

مدت زمان : 130 ساعت
هزینه دوره: 17424000 ریال
هزینه آزمون مجازی: 2100000 ریال
اطلاعات بیشتر و ثبت نام

ICDL مقدماتی و پیشرفته(با تخفیف ویژه متقاضیان استخدام سازمان نقشه برداری کشور)

ICDL مقدماتی و پیشرفته(با تخفیف ویژه متقاضیان استخدام سازمان نقشه برداری کشور)

مدت زمان : 130 ساعت
هزینه دوره: 17424000 ریال
هزینه آزمون مجازی: 2100000 ریال
اطلاعات بیشتر و ثبت نام

ICDL مقدماتی و پیشرفته(با تخفیف ویژه متقاضیان استخدام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سراسر کشور)

ICDL مقدماتی و پیشرفته(با تخفیف ویژه متقاضیان استخدام سازمان امور اراضی کشور)

ICDL مقدماتی و پیشرفته(با تخفیف ویژه متقاضیان استخدام سازمان امور اراضی کشور)

مدت زمان : 130 ساعت
هزینه دوره: 17424000 ریال
هزینه آزمون مجازی: 2100000 ریال
اطلاعات بیشتر و ثبت نام

ICDL مقدماتی و پیشرفته(با تخفیف ویژه متقاضیان استخدام فرهنگ و ارشاد اسلامی سراسر کشور)

ICDL مقدماتی و پیشرفته(با تخفیف ویژه متقاضیان استخدام دانشگاه های علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سراسر کشور)

ICDL مقدماتی و پیشرفته ویژه دانشجویان سراسر کشور

ICDL مقدماتی و پیشرفته ویژه دانشجویان سراسر کشور

مدت زمان : 130 ساعت
هزینه دوره: 17424000 ریال
هزینه آزمون مجازی: 2100000 ریال
اطلاعات بیشتر و ثبت نام

ICDL پیشرفته (ویژه بدو خدمت و ضمن خدمت کارکنان دولت)

ICDL پیشرفته (ویژه بدو خدمت و ضمن خدمت کارکنان دولت)

مدت زمان : 72 ساعت
هزینه دوره: 5500000 ریال
هزینه آزمون مجازی: 1520000 ریال
هزینه آزمون حضوری: 1520000 ریال
اطلاعات بیشتر و ثبت نام

ICDL مقدماتی (ویژه بدو خدمت و ضمن خدمت کارکنان دولت)

ICDL مقدماتی (ویژه بدو خدمت و ضمن خدمت کارکنان دولت)

مدت زمان : 58 ساعت
هزینه دوره: 5000000 ریال
هزینه آزمون مجازی: 1250000 ریال
هزینه آزمون حضوری: 1250000 ریال
اطلاعات بیشتر و ثبت نام

ICDL مقدماتی و پیشرفته (ویژه ضمن خدمات و بدو خدمت کارکنان دولت)

ICDL مقدماتی و پیشرفته (ویژه ضمن خدمات و بدو خدمت کارکنان دولت)

مدت زمان : 130 ساعت
هزینه دوره: 17424000 ریال
هزینه آزمون مجازی: 2100000 ریال
اطلاعات بیشتر و ثبت نام

ICDL مقدماتی و پیشرفته(با تخفیف ویژه فرهنگیان و متقاضیان استخدام آموزش و پرورش سراسر کشور)

ICDL مقدماتی و پیشرفته ویژه کارمندان ادارات نفت و گاز و پتروشیمی سراسر کشور

ICDL مقدماتی و پیشرفته ویژه کارمندان ادارات نفت و گاز و پتروشیمی سراسر کشور

مدت زمان : 130 ساعت
هزینه دوره: 17424000 ریال
هزینه آزمون مجازی: 2100000 ریال
اطلاعات بیشتر و ثبت نام

ICDL پیشرفته

ICDL پیشرفته

مدت زمان : 72 ساعت
هزینه دوره: 8580000 ریال
اطلاعات بیشتر و ثبت نام

ICDL مقدماتی

ICDL مقدماتی

مدت زمان : 58 ساعت
هزینه دوره: 7800000 ریال
اطلاعات بیشتر و ثبت نام