• تماس ما
  • 013-32118283 - 09378544539
  • ایمیل ما
  • info@prkiran.com
  • آدرس ما
  • رشت - چهار راه گلسار-ابتدای بلوار انصاری - ساختمان البرز - واحد ۱۰

آموزش

کلاس های ما در دسته مدیریت

تبلیغات و بازاریابی پارتیزانی (بازاریابی چریکی)

مهارت های ارتباط تلفنی

مهارت های ارتباط تلفنی

مدت زمان : 5 ساعت
هزینه دوره: 1999200 ریال
اطلاعات بیشتر و ثبت نام

آشنایی با مدل تعالی سازمانی EFQM

آشنایی با مدل تعالی سازمانی EFQM

مدت زمان : 10 ساعت
هزینه دوره: 4872000 ریال
اطلاعات بیشتر و ثبت نام

آشنایی با مشتری مداری

آشنایی با مشتری مداری

مدت زمان : 8 ساعت
هزینه دوره: 3847200 ریال
اطلاعات بیشتر و ثبت نام

آشنایی با سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)

آشنایی با سیستم مدیریت یکپارچه (IMS)

مدت زمان : 10 ساعت
هزینه دوره: 9408000 ریال
اطلاعات بیشتر و ثبت نام

پیشگیری از جهل در مدیریت

پیشگیری از جهل در مدیریت

مدت زمان : 10 ساعت
هزینه دوره: 5040000 ریال
اطلاعات بیشتر و ثبت نام

اخلاق در مدیریت

اخلاق در مدیریت

مدت زمان : 16 ساعت
هزینه دوره: 3360000 ریال
اطلاعات بیشتر و ثبت نام

مدیریت زمان

مدیریت زمان

مدت زمان : 5 ساعت
هزینه دوره: 840000 ریال
اطلاعات بیشتر و ثبت نام

آشنایی با مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)